INFORMACJA

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 lutego br., zaświadczenia ADR, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują swoją ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie i zda egzamin przed 1 października 2021 r

Pobierz plik

HARMONOGRAM kursów ADR w 2022 roku w OKZ Garwolin

 • 29.01.2022 r. – 05.02.2022 r.
 • 19.02.2022 r. – 26.02.2022 r.
 • 12.03.2022 r. – 19.03.2022 r.
 • 02.04.2022 r. – 09.04.2022 r.
 • 23.04.2022 r. – 30.04.2022 r.
 • 07.05.2022 r. – 14.05.2022 r.
 • 28.05.2022 r. – 04.06.2022 r.
 • 18.06.2022 r. – 25.06.2022 r.
 • 23.07.2022 r. – 30.07.2022 r.
 • 20.08.2022 r. – 27.08.2022 r.
 • 03.09.2022 r. – 10.09.2022 r.
 • 24.09.2022 r. – 01.10.2022 r.
 • 15.10.2022 r. – 22.10.2022 r.
 • 05.11.2022 r. – 12.11.2022 r.
 • 26.11.2022 r. – 03.12.2022 r.
 • 10.12.2022 r. – 17.12.2022 r.
 • 07.01.2023 r. – 14.01.2023 r.
 • 21.01.2023 r. – 28.01.2023 r.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GARWOLINIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Garwolinie przy ul. Kościuszki 6/4. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Garwolińskiego – zaświadczenie o wpisie Nr EKS. 4320-2/2004 z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 • Ośrodek specjalizuje się głównie w organizacji kursów i szkoleń technicznych, dotyczących transportu drogowego oraz przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Prowadzi również szkolenia administracyjno–biurowe oraz przygotowujące do wykonywania zawodów usługowych.