INFORMACJA

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 lutego br., zaświadczenia ADR, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują swoją ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie i zda egzamin przed 1 października 2021 r

Pobierz plik

HARMONOGRAM kursu ADR (od września 2023 do stycznia 2024 r.) w OKZ Garwolin

 • 12.08.2023 r. ÷ 19.08.2023 r.
 • 09.09.2023 r. ÷ 16.09.2023 r.
 • 30.09.2023 r. ÷ 07.10.2023 r.
 • 21.10.2023 r. ÷ 28.10.2023 r.
 • 12.11.2023 r. ÷ 18.11.2023 r.
 • 25.11.2023 r. ÷ 02.12.2023 r.
 • 09.12.2023 r. ÷ 16.12.2023 r.


Nowy rok 2024

 • 30.12.2023 r. ÷ 06.01.2024 r.
 • 07.01.2024 r. ÷ 13.01.2024 r.
 • 20.01.2024 r. ÷ 27.01.2024 r.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GARWOLINIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Garwolinie przy ul. Kościuszki 6/4. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Garwolińskiego – zaświadczenie o wpisie Nr EKS. 4320-2/2004 z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 • Ośrodek specjalizuje się głównie w organizacji kursów i szkoleń technicznych, dotyczących transportu drogowego oraz przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Prowadzi również szkolenia administracyjno–biurowe oraz przygotowujące do wykonywania zawodów usługowych.